Krušnohorský spolek Abertamy

Krušnohorský spolek Abertamy bylo založeno v roce 2000. Klade si za cíl především zlepšení kulturního a společenského života v Abertamech a jejich blízkém okolí. Pořádáme tradiční adventní akce (koncerty v kostele, vánoční trhy), turistické výšlapy, cyklo výlety, spolupracujeme s ostatními spolky a Městským úřadem při pořádání kulturních (Abertamská pouť, Den dětí aj.) a sportovních akcí.

V roce 2002 uzavřelo Krušnohorský spolek Abertamy smlouvu o spolupráci s krušnohorským spolkem ze saského Breitenbrunnu a spolkem na ochranu dětí Aue - Schwarzenberg. V rámci této dohody si spolky vyměňují zkušenosti a společně pořádají různé akce a projekty jako např. upravení prameniště říčky „Černá“ pod Fichtelbergem na saské straně, na české straně pak umístění lavice „Přátelství“ na vyhlídce pod Plešivcem.

Přeshraniční spolupráce

První z větších společných a úspěšně realizovaných akcí těchto spolků bylo 1.5.2004 setkání na hraničním přechodu Rozhraní - Halbmeil v rámci vstupu ČR do Evropské unie. Této akce se zúčastnilo na 800 návštěvníků. Zde také vznikla myšlenka setkávání většího rázu. V roce 2006 byla úspěšně realizována první část projektu „Staletími k budoucnosti - Ryžovna 1807 - 2007“, kdy byla na místě bývalého kostela Sv. Václava v Ryžovně umístěna informační tabule a turistické odpočívadlo to vše v rámci projektu „Domov bez hranic“, kterého se zúčastnili děti z dětských domovů z Karlových Varů a saského Markersbachu.

V roce 2007 bylo cílem dobudování pamětního místa kostela Sv. Václava v Ryžovně a tak zde byla vystavěna kamenná mohyla s pamětní deskou a celý projekt vyvrcholil 1. ročníkem Svatováclavského setkání v Ryžovně, kdy byla také mohyla slavnostně vysvěcena. Tohoto setkání se zúčastnilo mnoho osobností z kulturního a společenského života.

Veselé historky z Abertam

Dalším velkým projektem pro rok 2007 byla reedice knihy „25 veselých historek z Abertam“ od abertamského rodáka Alexandra Wüsta, který tuto knihu poprvé vydal již v roce 1937. Reedice knihy byla úspěšně vydána v českém a německém jazyce a abertamském dialektu. Je zdrojem mnoha cenných reálií - historických, etnografických, sociologických, náboženských a jiných. Přílohu knihy tvoří fotografie Abertam a okolí, které pořídil v průběhu let sám Alexander Wüst. Tato kniha byla slavnostně pokřtěna 8.12.2007 na abertamském náměstí. Dne 9.1.2008 se v Městské knihovně v Karlových Varech uskutečnilo setkání s knihou „25 veselých historek z Abertam“. Knihu „25 veselých historek z Abertam“ je možno zakoupit za 280 Kč v infocentru v Abertamech, v sídle Krušnohorského spolku Abertamy, nebo poštou na dobírku.

Pro rok 2008 si Krušnohorský spolek Abertamy připravilo projekt „Kulturou a uměním ke společným kořenům - Abertamy 2008“. Cílem projektu je zapojení místních dětí a mládeže do obnovy/oživení kulturního života/dění ve městě. Hlavní snahou bude pomoc při navázání na společné kořeny, prohloubení jejich estetického cítění formou výtvarných a dramatických aktivit. Vzniklá díla chceme prezentovat v rámci výstavy a prezentační akce.

Krušnohorský spolek Abertamy Rudolf Löffler: e-mail: rudalo@seznam.cz

PLÁN ČINNOSTI

2018

17.03.2018                 Exkurze do přehrady v Eibenstocku a muzea krajkářství + přátelské posezení s členy spolku Potok

18.  -  20.5.2018         Výšlap + společné vaření (společně se spolkem Potok) 

26.05.2018                   Setkání na Karlově stezce (společně se spolkem Potok)

09.  -  10.6.2018         Dvoudenní poznávací zájezd do Příbrami

16.  -  17.6.2018         Abertamská pouť

22.9.2018                    Svatováclavské setkání v Ryžovně  (společně s Potok e.v., Erzgebirgsverein Breitenbrunn) 

Prosinec                     Sváteční koncert v kostele 14. Svatých pomocníků v Abertamech

 

Celoročně:

Výstava rukavičkářství v Abertamech

Pořádání výstav, ukázky řemesla, získávání nových exponátů, inventarizace exponátů

Místo konání: budova Městského úřadu v Abertamech

 

Bleší Trhy

Místo konání  -  klubovna KS Abertamy -  vila Zenker

 

Úklid klubovny

 

Úprava turisticky zajímavého místa bývalého kostela Sv. Václava v Ryžovně

 

Druhé vydání Abertamských omalovánek a pexesa

 

Vydání turistického kalendáře

Společně s Erzgebirgsverein Breitenbrunn

 

GDPR -  nařízení EU o ochraně osobních údajů

 

Řešení nových prostorů klubovny Krušnohorského spolku Abertamy

 

Výšlapy , cyklo výlety a jiné turisticko  -  sportovní aktivity pořádané za účelem utužování týmu

 

                                                                                                      

 

Náhledy fotografií

Kliknutím na náhled se Vám zobrazí fotografie ve větším rozlišení.

Město Abertamy
Farní 2, 362 35 Abertamy
IČO: 00 254 398
Číslo účtu: 803811309/0800

+420 353 892 333
+420 724 977 176
obecabertamy@volny.cz