Místní vyhlášky

Vyhláška o dani z nemovitosti
platnost od 01.01.2015

ke stažení zde

 

Vyhláška o dani z nemovitosti
platnost od 01.01.2014
ke stažení zde

Poplatek ze psů, za lázeňský nebo rekreační pobyt, 
​užívání veřejného prostranství a poplatku za ubytovací kapacity

platnost od  08.11.2012
ke stažení zde

 

Vyhláška o poplatku za provozování hacích přístrojů
platnost od 24. 05. 2012
 
Vyhláška o místních poplatcích
platnost od 12.01.2010
 
Vyhláška o sběru komunálního odpadu
* Stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
platnost od 01.10.2015
 

 

 

Vyhláška o požívání alkoholu na veřejném prostranství
platnost od 01.07.2008
 
Vyhláška o pohybu psů na veřejném prostranství
platnost od 01.10.2008
 
Řád veřejného pohřebiště
platnost od 01.07.2010
 
Změna vyhlášek o poplatku:
 • ze psů
 • za lázeňský nebo rekreační pobyt
 • za užívání veřejného prostranství
 • za ubytovací kapacity
 • z vjezdu motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města

platnost od 01. 01. 2012
ke stažení zde

Důležité zákony

 • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
 • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
 • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
 • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
 • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
 • zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
 • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

Město Abertamy
Farní 2, 362 35 Abertamy
IČO: 00 254 398
Číslo účtu: 803811309/0800

+420 353 892 333
+420 353 892 955
+420 724 977 176
obecabertamy@volny.cz