Nová aktualita ve veřejné části Bezpečnostního portálu KVK

Nová aktualita ve veřejné části Bezpečnostního portálu KVK

Po kliknutí na níže uvedený odkaz naleznete Nová aktualita ve veřejné části Bezpečnostního portálu KVK

http://bezport.kr-karlovarsky.cz/informace/nova-sluzba-pro-osoby-se-specifickym-zdravotnim-postizenim

Město Abertamy
Farní 2, 362 35 Abertamy
IČO: 00 254 398
Číslo účtu: 803811309/0800

+420 353 892 333
+420 724 977 176
obecabertamy@volny.cz