Úřední deska
města Abertamy

Oznámení o zamyšlení převodu pozemků ze dne 15.10.2019

15/10/2019 | Počet příloh: 1


Rozpis služeb dosažitelnosti od 30.09.2019 do 06.01.2020

25/09/2019 | Počet příloh: 1


Veřejná vyhláška Oznámení o návrhu opatření obecné povahy ze dne 23.09.2019

23/09/2019 | Počet příloh: 1


Dražební vyhláška ze dne 18.09.2019 - Josef Jankovič

20/09/2019 | Počet příloh: 1


ČEZ Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ze dne 19.09.2019

19/09/2019 | Počet příloh: 1


Program 18.zasedání zastupitelstva Karlovarského kraje dne 23.09.2019

16/09/2019 | Počet příloh: 1


Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ze dne 13.09.2019

13/09/2019 | Počet příloh: 1


Dražební vyhláška - Jiří Effenberger ze dne 02.09.2019

10/09/2019 | Počet příloh: 1


VZ ,,Abertamy - zimní údržba města '' - Žádost o dodatečné informace ze dne 05.09.2019

09/09/2019 | Počet příloh: 1


Veřejná vyhláška- Zahájení řízení o změně č.2 ÚP Abertamy dne 24.09.2019

21/08/2019 | Počet příloh: 1


Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy ze dne 30.08.2019

02/09/2019 | Počet příloh: 1


Žádost o poskytnutí informací dle zákona č.106/1999 Sb. č.j. 150/2019 ze dne 17.08.2019

29/08/2019 | Počet příloh: 1


Veřejná zakázka malého rozsahu na služby: Výzva k podání nabídky : Abertamy - zimní údržba města

14/08/2019 | Počet příloh: 1


Rozpočtové opatření č.2 ze dne 31.07.2019

09/08/2019 | Počet příloh: 1


Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy ze dne 29.07.2019

30/07/2019 | Počet příloh: 1


Rozpočtové opatření č.1 ze dne 19.06.2019

28/06/2019 | Počet příloh: 1


Závěrečný účet města Abertamy za rok 2018

28/06/2019 | Počet příloh: 1


Oznámení adresného záměru prodeje části pozemku .č. 2013/8 a st.p.č. 753 v k.ú. Abertamy

18/07/2019 | Počet příloh: 1


Veřejná vyhláška opatření obecné povahy ze dne 16.07.2019

16/07/2019 | Počet příloh: 1


Obecně závazná vyhláška Města Abertamy č.2/2019 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností s účinností od 01.07.2019

12/07/2019 | Počet příloh: 1


Dražební vyhláška ZRH Group dne 04.09.2019

11/07/2019 | Počet příloh: 1


Závěrečný účet Svazku obcí Bystřice za rok 2018 vč Zpravy o přezkoumání hospodaření za rok 2018

15/07/2019 | Počet příloh: 1


Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu Svazku obci Bystrice za rok 2018

09/07/2019 | Počet příloh: 1


Veřejná vyhláška ze dne 03.07.2019 vydána Městem Ostrov Odbor dopravně správní

03/07/2019 | Počet příloh: 1


Rozpis služeb dosažitelnosti od 01.07.2019 do 30.09.2019

01/07/2019 | Počet příloh: 1


OMEXOM Oznámení

27/06/2019 | Počet příloh: 1


Veřejná vyhláška - Veřejné projednání Změny č.1 UP Merklín

12/06/2019 | Počet příloh: 1


Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Bystřice za rok 2018 vč. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného SOB za rok 2018

05/06/2019 | Počet příloh: 2


Návrh Závěrečného účtu města Abertamy za rok 2018

31/05/2019 | Počet příloh: 1


Změna svozového dne od 01.07.2019 pro kombinovaný svoz - pouze pro majitele červené svozové nálepky

31/05/2019 | Počet příloh: 1


Návrh opatření obecné povahy- Omezení vstupu do honiteb Blatenský Vrch, Zlatý Kopec, Liščí Kámen, Smrčná, Plavno a Pstruží ze dne 20.05.2019

20/05/2019 | Počet příloh: 1


Návrh Závěrečného účtu Sdružení Krušné hory západ za rok 2018

15/05/2019 | Počet příloh: 1


Volby do Evropského parlamentu 2019 - Služba na Městském úřadě Abertamy v neděli 14.dubna 2019

01/04/2019 | Počet příloh: 1


Volby do Evropského parlamentu 2019 - Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu ve dnech 24. a 25.května 2019

09/05/2019 | Počet příloh: 1


Volby do Evropského parlamentu 2019 - Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území ČR

01/04/2019 | Počet příloh: 3


NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU VODOHOSPODÁŘSKÉHO SDRUŽENÍ OBCÍ ZÁPADNÍCH ČECH ZA ROK 2018, VČETNĚ ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘEN

02/05/2019 | Počet příloh: 1


Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2019

26/04/2019 | Počet příloh: 1


První zasedání volební komise - Evropské volby 2019

25/04/2019 | Počet příloh: 1


Program 16. Zasedání zastupitelstva Karlovarského kraje dne 25.04.2019

16/04/2019 | Počet příloh: 1


Kotlíkové dotace - seminář dne 22.05.2019 v Ostrově

09/04/2019 | Počet příloh: 1


Volby do Evropského parlamentu ve dnech 24. a 25.05.2019 - Volební okrsek

09/04/2019 | Počet příloh: 1


Veřejná vyhláška opatření obecné povahy ze dne 03.04.2019

03/04/2019 | Počet příloh: 1


Rozpočtové opatření č.7 ze dne 31.12.2018

01/04/2019 | Počet příloh: 1


Volby do Evropského parlamentu 2019 - Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt po 14.dubnu 2019

29/03/2019 | Počet příloh: 1


Žádost o poskytnutí informací dle zákona č.106/1999 Sb. č.j. 150/2019 ze dne 01.03.2019

26/03/2019 | Počet příloh: 3


Volby do Evropského parlamentu ve dnech 24.5. a 25.5.2019 -Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

25/03/2019 | Počet příloh: 1


Volby do Evropského parlamentu ve dnech 24.a 25. května 2019 - Žádost o vydání voličského průkazu

25/03/2019 | Počet příloh: 1


Veřejná vyhláška- Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky ze dne 14.03.2019

15/03/2019 | Počet příloh: 1


Program Zasedání zastupitelstva města Abertamy dne 20.03.2019

12/03/2019 | Počet příloh: 1


Město Abertamy- Výroční zpráva za rok 2018

01/03/2019 | Počet příloh: 1


Program 15 zasedání zastupitelstva Karlovarského kraje dne 28.02.2019

25/02/2019 | Počet příloh: 1


GDPR - Pověřenec pro ochranu osobních údajů

30/01/2019 | Počet příloh: 0


Žádost o poskytnutí informací dle zákona č.106/1999 Sb. Pavlína Bouzková ze dne 08.01.2019

22/01/2019 | Počet příloh: 1


Tisková zpráva Boží Dar ze dne 17.01.2019

17/01/2019 | Počet příloh: 1


Tisková zpráva o ukončení kalamitního stavu - Boží Dar ze dne 16.01.2019

16/01/2019 | Počet příloh: 1


Veřejná parkoviště Abertamy

14/01/2019 | Počet příloh: 1


Upozornění pro občany - poplatky

11/01/2019 | Počet příloh: 1


Rozpočtové opatření č.2 ze dne 18.12.2018 Sdružení Krušné hory -západ

18/01/2018 | Počet příloh: 1


Ceny za odvoz odpodu pro rok 2019

07/01/2019 | Počet příloh: 1


Rozpis služeb dosažitelnosti na období od 7. 1. 2019 do 1. 7. 2019

07/01/2019 | Počet příloh: 1


Rozpočtové opatření č.6 ze dne 20.12.2018

28/12/2019 | Počet příloh: 1


Střednědobý výhled rozpočtu města Abertamy pro roky 2019 - 2023

28/12/2019 | Počet příloh: 1


Rozpočet města Abertamy pro rok 2019

28/12/2019 | Počet příloh: 1


Záměr pronájmu pozemku p.č. 423 v k.ú. Hřebečná

03/01/2019 | Počet příloh: 1


Veřejná vyhláška ze dne 10.12.2018 - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

14/12/2018 | Počet příloh: 1


Program zasedání zastupitelstva města Abertamy č.03 dne 20.12.2018

11/12/2018 | Počet příloh: 1


Program 14.zasedani zastupitelstva Karlovarskeho kraje dne 13.12.2018

05/12/2018 | Počet příloh: 1


Návrh rozpočtu pro rok 2019 - SKHZ

30/11/2018 | Počet příloh: 1


Dražební vyhláška ze dne 28.11.2018

30/11/2018 | Počet příloh: 1


Záměr prodeje pozemku p.č. 342/8 v k.ú. Abertamy

28/12/2018 | Počet příloh: 1


Střednědobý výhled rozpočtu města Abertamy na roky 2019 - 2023

29/11/2018 | Počet příloh: 1


Návrh rozpočtu města Abertamy na rok 2019

29/11/2018 | Počet příloh: 1


Rozpočtové opatření č.5 ze dne 21.11.2018

29/11/2018 | Počet příloh: 1


Návrh rozpočtu SOB na rok 2019

28/11/2018 | Počet příloh: 1


Veřejná Vyhláška - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci silnicích II. a III. třídy ve správním území městského úřadu Ostrov ze dne 19.11.2018

26/11/2018 | Počet příloh: 1


Žádost o poskytnutí informací dle zákona č.106/1999 Sb. Mudr. Václav Joza ze dne 25.01.2018

25/01/2018 | Počet příloh: 3


Žádost o poskytnutí informací dle zákona č.106/1999 Sb. - DUPONTI s.r.o. ze dne 22.05.2018

22/05/2018 | Počet příloh: 2


Žádost o poskytnutí informací dle zákona č.106/1999 Sb. - Registr stavebních projektů ze dne 11.01.2018

16/01/2018 | Počet příloh: 2


Ing. Miroslava Dzianová - Vysvětlení dle zákona č.106/1999 Sb.ve změní pozdějších předpisů na Vaši žádost ze dne 19.10.2018

20/11/2018 | Počet příloh: 3


VaK KV Návrh rozpočtu na rok 2019

19/11/2018 | Počet příloh: 1


Rozpočtové opatření č.1 ze dne 15.03.2018

15/03/2018 | Počet příloh: 1


INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY DNE 26.11.2018

06/11/2018 | Počet příloh: 0


Oznámení o zveřejněn závěrečného účtu Svazku obcí Bystřice za rok 2017

02/07/2018 | Počet příloh: 1


Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva města Abertamy dne 01.11.2018

24/10/2018 | Počet příloh: 1


Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - Obnova konstrukce komunikaceLidická a Dělnická ulice Abertamy

11/10/2018 | Počet příloh: 1


MAS Krušné hory, o. p. s. vyhlašuje 3. kolo výzev k předkládání žádostí o dotace v rámci Operačního programu zaměstnanost.

19/09/2018 | Počet příloh: 1


Rozpočtové opatření č.4/2018

05/09/2018 | Počet příloh: 1


ČEZ - Upozornění k Odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

10/09/2018 | Počet příloh: 1


Veřejná vyhláška Rozhodnutí - Kanalizace města Abertamy a Hřebečná

28/08/2018 | Počet příloh: 1


Rozhodnutí o zrušení vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

27/08/2018 | Počet příloh: 1


Volby do Zastupitelstva města Abertamy ve dnech 05. a 06.10.2018 - Místo volební místnosti, počet volebních okrsků a jmenování zapisovatele

21/08/2018 | Počet příloh: 1


HLEDÁ SE PES - DOROTKA

27/08/2018 | Počet příloh: 1


Oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením ze dne 14.08.2018

14/08/2018 | Počet příloh: 1


Dražební vyhláška č.p. 460/16

30/07/2018 | Počet příloh: 1


Závěrečný účet Svazku obcí Plešivec za rok 2017 vč. Zprávy o přezkoumání hospodaření

23/07/2018 | Počet příloh: 2


Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení vodoprávního řízení a seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí - Kanalizace města Abertamy a Hřebečná ze dne 18.07.2018

18/07/2018 | Počet příloh: 1


Usnesení - Dražební vyhláška Abertamy č.p. 15 ze dne 17.07.2018

18/07/2018 | Počet příloh: 1


Rozpočtové opatření č. 3 ze dne 25.06.2018

09/07/2018 | Počet příloh: 1


Závěrečný účet města Abertamy za rok 2017 vč. Zprávy o přezkoumání hospodaření

09/07/2018 | Počet příloh: 1


Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci č.III/2193 a místních komunikací v obci Abertamy, místní část Hřebečná ze dne 02.07.2018

04/07/2018 | Počet příloh: 2


Volby do zastupitelstva obce ve dnech 05.10.2018 a 06.10.2018 - Oznámení o registračních úřadech

04/07/2018 | Počet příloh: 1


Volby do zastupitelstva obce ve dnech 05.10.2018 a 06.10.2018 - Nejmenší počet podpisů voličů na petici

04/07/2018 | Počet příloh: 1


Veřejná vyhláška - Vydání opatření obecné povahy Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje

03/07/2018 | Počet příloh: 1


Rozpis služeb dosažitelnosti od 02.07.2018 do 07.01.2019

02/07/2018 | Počet příloh: 1


Záměr prodeje části pozemku 1968-1 v k.ú. Abertamy

28/06/2018 | Počet příloh: 1


Záměr prodeje pozemku 1939-1 v k.ú. Abertamy

28/06/2018 | Počet příloh: 1


Záměr prodeje pozemku 217-2 v k.ú. Abertamy

28/06/2018 | Počet příloh: 1


Rozpočtové opatření č. 3 ze dne 25.06.2018

28/06/2018 | Počet příloh: 1


Návrh Závěrečného účtu Svazku obcí Bystřice za rok 2017

08/06/2018 | Počet příloh: 3


Usnesení - Dražební vyhláška Abertamy č.p. 15

08/06/2018 | Počet příloh: 1


Program 12. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 21.06.2018

08/06/2018 | Počet příloh: 1


Veřejná vyhláška - Omezení vstupu do honiteb Blatenský Vrch, Zlatý Kopec, Liščí Kámen, Smrčná, Plavno a Pstruží

08/06/2018 | Počet příloh: 1


Oznámení o zveřejnění - Návrh Závěrečného účtu, sdružení Krušné hory - západ za rok 2017

08/06/2018 | Počet příloh: 1


Úpravy hřbitovní zdi město Abertamy - zakázka na stavební práce

06/06/2018 | Počet příloh: 3


Vyhodnocení vlivů změny č.2 Územního plánu města Abertamy na Životní prostředí - zakázka na zpracování dokumentu tzv. SEA

06/06/2018 | Počet příloh: 1


Oznámení záměru města Abertamy - využívání ložiska odvalu jámy Jeroným - zakázka na zpracování oznámení EIA

06/06/2018 | Počet příloh: 1


Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Abertamy za rok 2017 - KÚKK

22/05/2018 | Počet příloh: 1


Rozpočtové opatření č. 2 ze dne 17.05.2018

22/05/2018 | Počet příloh: 1


Návrh Závěrečného účtu města Abertamy za rok 2017

22/05/2018 | Počet příloh: 1


VYTYČOVÁNÍ A ZAMĚŘOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ NN PRO SPOLEČNOST ČEZ Distribuce a.s.- Abertamy

28/05/2018 | Počet příloh: 1


VYTYČOVÁNÍ A ZAMĚŘOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ NN PRO SPOLEČNOST ČEZ Distribuce a.s.- Hřebečná

28/05/2018 | Počet příloh: 1


Návrh Závěrečného účtu Svazku obcí Plešivec ze dne 09.05.2018

09/05/2018 | Počet příloh: 1


NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Omezení vstupu do honiteb Blatenský Vrch, Zlatý Kopec, Liščí Kámen, Smrčná, Plavno a Pstruží ze dne 30.04.2018

02/05/2018 | Počet příloh: 1


NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU VODOHOSPODÁŘSKÉHO SDRUŽENÍ OBCÍ ZÁPADNÍCH ČECH ZA ROK 2017, VČETNĚ ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

27/04/2018 | Počet příloh: 1


Veřejná vyhláška - zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 548645/18/2400-11460-400367,Daň z nemovitých věcí na rok 2018

27/04/2018 | Počet příloh: 1


Výskyt Newcastleské choroby (pseudomoru drůbeže) v České republice

18/04/2018 | Počet příloh: 1


Program 11.Zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 26.04.2018

17/04/2018 | Počet příloh: 1


Veřejná vyhláška - Kladno ze dne 28.02.2018

01/03/2018 | Počet příloh: 1


ROZHODNUTÍ O vyloučení vstupu do lesa ze dne 29.01.2018

01/02/2018 | Počet příloh: 1


Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci ze dne 17.01.2018

31/01/2018 | Počet příloh: 1


Informace o vyhlášených a připravovaných výzvách MAS Krušné hory, o.p.s.

17/01/2018 | Počet příloh: 1


Oznámení o zveřejňování schválených rozpočtových dokumentů Sdružení Krušné hory-západ

02/01/2018 | Počet příloh: 1


Rozpis služeb dosažitelnosti od 02.01.2018 do 02.07.2018

02/01/2018 | Počet příloh: 1


Město Abertamy - Ceny odvozu odpadů pro rok 2018

03/01/2018 | Počet příloh: 1


Město Abertamy - Rozpočtové opatření č.5

03/01/2018 | Počet příloh: 1


Město Abertamy - Rozpočet na rok 2018

03/01/2018 | Počet příloh: 1


Svazek obcí Bystřice - Rozpočet na rok 2018

03/01/2018 | Počet příloh: 1


Svazek obcí Bystřice - Rozpočtové opatření č.2

03/01/2018 | Počet příloh: 1


Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

15/12/2017 | Počet příloh: 1


Rozpočtový výhled města Abertamy pro roky 2016 - 2018

20/04/2017 | Počet příloh: 1


Oznámení o zveřejňování schválených rozpočtových dokumentů Svazku obcí Plešivec

21/03/2017 | Počet příloh: 1


Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Abertamy za rok 2016

02/05/2017 | Počet příloh: 1


Rozpočtový výhled Svazku obcí Plešivec pro roky 2017 - 2018

30/01/2017 | Počet příloh: 0


Rozhodnutí O vyloučení vstupu do lesa

20/11/2017 | Počet příloh: 1


Závěrečný účet města Abertamy za rok 2016

20/06/2017 | Počet příloh: 1


Návrh rozpočtu SKHZ na rok 2018

22/11/2017 | Počet příloh: 1


Návrh rozpočtu Svazku obcí Bystřice na rok 2018

21/11/2017 | Počet příloh: 1


Rozpočtový výhled Svazku obcí Bystřice r.2017 - r.2019

21/11/2017 | Počet příloh: 1


Návrh rozpočtu na rok 2018

20/11/2017 | Počet příloh: 1


Rozpočtové opatření č.4/2017

20/11/2017 | Počet příloh: 1


Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace pro rok 2017 Římskokatolická farnost Ostrov

15/08/2017 | Počet příloh: 1


Rozpočtové opatření Svazku obcí Bystřice

26/09/2017 | Počet příloh: 1


Oznámení o zveřejňování schválených rozpočtových dokumentů Svazku obcí Bystřice

09/10/2017 | Počet příloh: 1


Oznámení o zveřejňování schválených rozpočtových dokumentů města Abertamy

21/03/2017 | Počet příloh: 1


VOLBY PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY KONANÉ VE DNECH 12. A 13. LEDNA 2018, PŘÍPADNĚ II.KOLO VE DNECH 26. A 27.LEDNA 2018 - POČET ČLENŮ OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE

13/11/2017 | Počet příloh: 1


Tisková zpráva MAS Krušné hory ze dne 09.11.2017

10/11/2017 | Počet příloh: 1


Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy ze dne 07.11.2017

09/11/2017 | Počet příloh: 1


Rozpočtové opatření č. 2

20/06/2017 | Počet příloh: 1


Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech - Návrh rozpočtu na rok 2018 a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019-2021

06/11/2017 | Počet příloh: 1


Zákaz vstupu do lesa

30/10/2017 | Počet příloh: 1


Zpráva o uplatňování ÚP Abertam

23/10/2017 | Počet příloh: 1


Veřejná vyhláška doručení návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Abertamy s pokyny pro zpracování návrhu změny č. 2

23/10/2017 | Počet příloh: 1


Tisková zpráva MAS Krušné hory, o.p.s. - Seminář České školní inspekce

17/10/2017 | Počet příloh: 1


Rozpočtové opatření č.3/2017

11/10/2017 | Počet příloh: 1


Informace o veřejné zakázce ,,Železo, cín a umělecká řemesla ve Schwarzenbergu a Abertamech - Muzeum Abertamy - zhotovitel stavby´´

04/10/2017 | Počet příloh: 0


Program 27.zasedání zastupitelstva města Abertamy

27/09/2017 | Počet příloh: 1


Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 1/2017 Sdružení Krušné hory - západ.

25/09/2017 | Počet příloh: 1


UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

18/09/2017 | Počet příloh: 1


Informace o realizaci Místního akčního plánu

18/09/2017 | Počet příloh: 1


Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy

18/09/2017 | Počet příloh: 1


Oznámení - Vodohospodàřské sdružení obcí západních Čech

10/08/2017 | Počet příloh: 1


Záměr pronájmu části pozemku 700 v k.ú. Abertamy

31/07/2017 | Počet příloh: 1


Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu Svazku obcí Bystřice za rok 2016

30/06/2017 | Počet příloh: 1


Závěrečný účet vč.zprávy o přezkoumání hospodaření Svazek obcí Bystřice

29/06/2017 | Počet příloh: 1


Zpráva o přezkoumání hospodaření města Abertamy

21/06/2017 | Počet příloh: 1


Rozpočet Svazku obcí Plešivec pro rok 2017

05/06/2017 | Počet příloh: 2


Závěrečný účet - Svazek obcí Bystřice za rok 2016

19/05/2017 | Počet příloh: 1


Oznámení o zveřejnění - Závěrečný účet, sdružení Krušné hory - západ

15/05/2017 | Počet příloh: 2


Sociální služba ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ s prioritním zaměřením na dluhové poradenství

16/05/2017 | Počet příloh: 3


Rozpočet SOB

10/05/2017 | Počet příloh: 1


Závěrečný účet SOP

10/05/2017 | Počet příloh: 2


Návrh Závěrečného účtu města Abertamy za rok 2016

02/05/2017 | Počet příloh: 1


Informace možnost podání ŽÁDOSTI O DOTACI pro subjekty z území MAS Krušné hory

10/04/2017 | Počet příloh: 1


Rozpočtové opatření č. 1

03/04/2017 | Počet příloh: 1


Rozpočet Svazku obcí Plešivec pro rok 2017

14/03/2017 | Počet příloh: 1


Rozpočtové opatření č.5

07/03/2017 | Počet příloh: 1


Návrh rozpočtu SOB 2017

10/01/2017 | Počet příloh: 1


Rozpočet na rok 2017

22/12/2016 | Počet příloh: 1


Návrh rozpočtu na rok 2017 - Rozpočtové opatření č. 4

14/11/2016 | Počet příloh: 2


SKHZ – návrh rozpočtu na rok 2017

10/11/2016 | Počet příloh: 1


Návrh rozpočtu na rok 2017

08/11/2016 | Počet příloh: 1


Závěrečný účet města Abertamy za rok 2015

15/07/2016 | Počet příloh: 2


Oznámení záměru pronajmu pozemku p.č. 765-2 v k.ú. Abertamy

25/04/2016 | Počet příloh: 1


Oznámení o zamýšleném převodu pozemků v souladu s ust. § 20 zákona č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů - pozemek p.č. 765/3

27/04/2016 | Počet příloh: 2


Zastavovací studie vrcholu Plešivec

14/04/2016 | Počet příloh: 5


Oznámení záměru zřízení práva stavby p.č. 796/5 v k.ú. Abertamy

04/04/2016 | Počet příloh: 1


Město Abertamy
Farní 2, 362 35 Abertamy
IČO: 00 254 398
Číslo účtu: 803811309/0800

+420 353 892 333
+420 724 977 176
obecabertamy@volny.cz