Úřední deska
města Abertamy

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

15/12/2017 | Počet příloh: 1


Program 29.zasedání Zastupitelstva města Abertamy

11/12/2017 | Počet příloh: 1


Volby prezidenta České republiky ve dnech 12. a 13.ledna 2018 - počet a sídlo volebních okrsků

30/11/2017 | Počet příloh: 1


Program 8.Zasedani zastupitelstva Karlovarskeho kraje dne 7.12.2017

28/11/2017 | Počet příloh: 1


Rozpočtový výhled města Abertamy pro roky 2016 - 2018

20/04/2017 | Počet příloh: 1


Oznámení o zveřejňování schválených rozpočtových dokumentů Svazku obcí Plešivec

21/03/2017 | Počet příloh: 1


Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Abertamy za rok 2016

02/05/2017 | Počet příloh: 1


Rozpočtový výhled Svazku obcí Plešivec pro roky 2017 - 2018

30/01/2017 | Počet příloh: 0


Rozhodnutí O vyloučení vstupu do lesa

20/11/2017 | Počet příloh: 1


Závěrečný účet města Abertamy za rok 2016

20/06/2017 | Počet příloh: 1


Návrh rozpočtu SKHZ na rok 2018

22/11/2017 | Počet příloh: 1


Návrh rozpočtu Svazku obcí Bystřice na rok 2018

21/11/2017 | Počet příloh: 1


Rozpočtový výhled Svazku obcí Bystřice r.2017 - r.2019

21/11/2017 | Počet příloh: 1


Návrh rozpočtu na rok 2018

20/11/2017 | Počet příloh: 1


Rozpočtové opatření č.4/2017

20/11/2017 | Počet příloh: 1


Oznámení záměru pronájmu bufetu ,,U Lišáka´´

15/11/2017 | Počet příloh: 1


Oznámení záměru prodeje části pozemku p.č. 169/1 v k.ú. Abertamy

15/11/2017 | Počet příloh: 1


Oznámení záměru prodeje pozemku p.č. 1319/1 v k.ú. Hřebečná

15/11/2017 | Počet příloh: 1


Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace pro rok 2017 Římskokatolická farnost Ostrov

15/08/2017 | Počet příloh: 1


Rozpočtové opatření Svazku obcí Bystřice

26/09/2017 | Počet příloh: 1


Oznámení o zveřejňování schválených rozpočtových dokumentů Svazku obcí Bystřice

09/10/2017 | Počet příloh: 1


Oznámení o zveřejňování schválených rozpočtových dokumentů města Abertamy

21/03/2017 | Počet příloh: 1


VOLBY PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY KONANÉ VE DNECH 12. A 13. LEDNA 2018, PŘÍPADNĚ II.KOLO VE DNECH 26. A 27.LEDNA 2018 - POČET ČLENŮ OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE

13/11/2017 | Počet příloh: 1


Tisková zpráva MAS Krušné hory ze dne 09.11.2017

10/11/2017 | Počet příloh: 1


Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy ze dne 07.11.2017

09/11/2017 | Počet příloh: 1


Rozpočtové opatření č. 2

20/06/2017 | Počet příloh: 1


Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech - Návrh rozpočtu na rok 2018 a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019-2021

06/11/2017 | Počet příloh: 1


Zákaz vstupu do lesa

30/10/2017 | Počet příloh: 1


Zpráva o uplatňování ÚP Abertam

23/10/2017 | Počet příloh: 1


Veřejná vyhláška doručení návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Abertamy s pokyny pro zpracování návrhu změny č. 2

23/10/2017 | Počet příloh: 1


Tisková zpráva MAS Krušné hory, o.p.s. - Seminář České školní inspekce

17/10/2017 | Počet příloh: 1


Rozpočtové opatření č.3/2017

11/10/2017 | Počet příloh: 1


Informace o veřejné zakázce ,,Železo, cín a umělecká řemesla ve Schwarzenbergu a Abertamech - Muzeum Abertamy - zhotovitel stavby´´

04/10/2017 | Počet příloh: 0


Program 27.zasedání zastupitelstva města Abertamy

27/09/2017 | Počet příloh: 1


Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 1/2017 Sdružení Krušné hory - západ.

25/09/2017 | Počet příloh: 1


UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

18/09/2017 | Počet příloh: 1


Informace o realizaci Místního akčního plánu

18/09/2017 | Počet příloh: 1


Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy

18/09/2017 | Počet příloh: 1


Oznámení - Vodohospodàřské sdružení obcí západních Čech

10/08/2017 | Počet příloh: 1


Záměr pronájmu části pozemku 700 v k.ú. Abertamy

31/07/2017 | Počet příloh: 1


Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu Svazku obcí Bystřice za rok 2016

30/06/2017 | Počet příloh: 1


Závěrečný účet vč.zprávy o přezkoumání hospodaření Svazek obcí Bystřice

29/06/2017 | Počet příloh: 1


Zpráva o přezkoumání hospodaření města Abertamy

21/06/2017 | Počet příloh: 1


Rozpočet Svazku obcí Plešivec pro rok 2017

05/06/2017 | Počet příloh: 2


Závěrečný účet - Svazek obcí Bystřice za rok 2016

19/05/2017 | Počet příloh: 1


Oznámení o zveřejnění - Závěrečný účet, sdružení Krušné hory - západ

15/05/2017 | Počet příloh: 2


Sociální služba ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ s prioritním zaměřením na dluhové poradenství

16/05/2017 | Počet příloh: 3


Rozpočet SOB

10/05/2017 | Počet příloh: 1


Závěrečný účet SOP

10/05/2017 | Počet příloh: 2


Návrh Závěrečného účtu města Abertamy za rok 2016

02/05/2017 | Počet příloh: 1


Informace možnost podání ŽÁDOSTI O DOTACI pro subjekty z území MAS Krušné hory

10/04/2017 | Počet příloh: 1


Rozpočtové opatření č. 1

03/04/2017 | Počet příloh: 1


Rozpočet Svazku obcí Plešivec pro rok 2017

14/03/2017 | Počet příloh: 1


Rozpočtové opatření č.5

07/03/2017 | Počet příloh: 1


Návrh rozpočtu SOB 2017

10/01/2017 | Počet příloh: 1


Rozpočet na rok 2017

22/12/2016 | Počet příloh: 1


Návrh rozpočtu na rok 2017 - Rozpočtové opatření č. 4

14/11/2016 | Počet příloh: 2


SKHZ – návrh rozpočtu na rok 2017

10/11/2016 | Počet příloh: 1


Návrh rozpočtu na rok 2017

08/11/2016 | Počet příloh: 1


Závěrečný účet města Abertamy za rok 2015

15/07/2016 | Počet příloh: 2


Oznámení záměru pronajmu pozemku p.č. 765-2 v k.ú. Abertamy

25/04/2016 | Počet příloh: 1


Oznámení o zamýšleném převodu pozemků v souladu s ust. § 20 zákona č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů - pozemek p.č. 765/3

27/04/2016 | Počet příloh: 2


Zastavovací studie vrcholu Plešivec

14/04/2016 | Počet příloh: 5


Oznámení záměru zřízení práva stavby p.č. 796/5 v k.ú. Abertamy

04/04/2016 | Počet příloh: 1


Město Abertamy
Farní 2, 362 35 Abertamy
IČO: 00 254 398
Číslo účtu: 803811309/0800

+420 353 892 333
+420 353 892 955
+420 724 977 176
obecabertamy@volny.cz