Úřední deska
města Abertamy

Exekutorský úřad Sokolov

Detail záznamu: Dražební vyhláška - Petr Zubaj

Soudní exekutor Mgr. Miloš Dvořák, Exekutorský úřad Sokolov, se sídlem Loket,
Zahradní 328, PSČ 357 33 na základě usnesení o nařízení exekuce a pověření
soudního exekutora vydaného Okresním soudem v Karlových Varech dne 16.01.2007
č.j. 27Nc2033/2007-5 podle vykonatelného platebního rozkazu Okresního soudu v
Karlových Varech č.j. 17C85/2006-16 ze dne 12.06.2006 k vymožení povinnosti
povinného Petr Zubaj, Vojkovice 100, 362 73 Vojkovice, IČ: 12402010, dat. nar.:
23.05.1963 zaplatit oprávněné Ostrovská teplárenská, a.s., se sídlem Mořičovská
1210, 363 01 Ostrov, IČ: 49790498, práv. zast. advokátem JUDr. Martin Tocik,
advokát, se sídlem Moskevská 66, Karlovy Vary, PSČ: 360 01, IČ: 66203554
pohledávku v částce 98.559,70 Kč s přísl., náklady oprávněné a náklady exekuce,
vydává toto usnesení o nařízení dražebního jednání
D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K U

viz.příloha 

  • Vyvěšeno dne: 2016-03-11 00:00:00
  • Bude sňato dne: 2016-05-11 00:00:00
  • Autor: Mgr.Miloš Dvořák

Město Abertamy
Farní 2, 362 35 Abertamy
IČO: 00 254 398
Číslo účtu: 803811309/0800

+420 353 892 333
+420 353 892 955
+420 724 977 176
obecabertamy@volny.cz