Úřední deska
města Abertamy

Podatelna

Detail záznamu: Oznámení prodeje části pozemku p.č. 126-1 v k.ú.Abertamy

Město Abertamy oznamuje dle § 39 Zákona o obcích záměr prodeje části pozemku p.č. 126/1(trvalý travní porost) v k.ú. Abertamy o výměře dle skutečného zaměření GP. Viz příloha

  • Vyvěšeno dne: 2016-04-25 00:00:00
  • Bude sňato dne: 2016-05-10 00:00:00
  • Autor: Zdeněk Lakatoš

Město Abertamy
Farní 2, 362 35 Abertamy
IČO: 00 254 398
Číslo účtu: 803811309/0800

+420 353 892 333
+420 353 892 955
+420 724 977 176
obecabertamy@volny.cz