Úřední deska
města Abertamy

Odbor Regionálního rozvoje

Detail záznamu: Oznámení - Veřejné projednání

Viz. příloha

Oznámení o konání Veřejného projednání upraveného a posouzeného návrhu Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje na udržitelný rozvoj území.

 

  • Vyvěšeno dne: 2017-08-03 00:00:00
  • Bude sňato dne: 2017-08-18 00:00:00
  • Autor: Krajský úřad Karlovarského kraje

Město Abertamy
Farní 2, 362 35 Abertamy
IČO: 00 254 398
Číslo účtu: 803811309/0800

+420 353 892 333
+420 353 892 955
+420 724 977 176
obecabertamy@volny.cz