Úřední deska
města Abertamy

Podatelna

Detail záznamu: Veřejná vyhláška doručení návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Abertamy s pokyny pro zpracování návrhu změny č. 2

Městský úřad Abertamy, jako zpracovatel Zprávy o uplatňování Územního plánu Abertamy a pořizovatel Změny č. 2 ÚP Abertamy, dle § 6 odst. 2 a § 6 odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění,
doručuje, v souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Abertamy s pokyny pro zpracování návrhu změny č. 2.
k veřejnému nahlédnutí a možnosti podat připomínku.

Více informací naleznete v přiloženém dokumentu.

 

  • Vyvěšeno dne: 2017-10-23 00:00:00
  • Bude sňato dne: 2017-11-27 00:00:00
  • Autor: Zdeněk Lakatoš

Město Abertamy
Farní 2, 362 35 Abertamy
IČO: 00 254 398
Číslo účtu: 803811309/0800

+420 353 892 333
+420 724 977 176
obecabertamy@volny.cz