Úřední deska
města Abertamy

Podatelna

Detail záznamu: Záměr zřízení práva stavby k části pozemku 796/5 v k.ú. Abertamy

Město Abertamy oznamuje dle § 39 Zákona o obcích záměr zřízení práva stavby ve prospěch firmy KAREL HOLOUBEK – Trade Group, a.s. se sídlem Vodičkova 686/20, Nové Město Praha 1, PSČ 110 00, IČO: 250 60 996 k části pozemku parc.č. 796/5 v katastrálním území Abertamy (600016), obec Abertamy, okres Karlovy Vary , zapsaném u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary, vyznačené na Geometrickém plánu pro vyznačení budovy č. 735-14/2017, vyhotovený společností Gespol, s.r.o., se sídlem Jáchymovská 73, Karlovy Vary, PSČ 360 04, IČO 252 16 767, ze dne 24. února 2017 jako pozemek st.parc. č. 856 o výměře 123 m2, v katastrálním území Abertamy (600016) a to v rozsahu umístění stavby č.p. 501 (budova bufet), vystavěné na části pozemku parc. č. 796/5 v katastrálním území Abertamy (600016) na dobu devadesáti (90) let a za stavební plat ve výši stanovené znaleckým posudkem, který za tímto účelem nechá zpracovat Město Abertamy.

viz. příloha

 

  • Vyvěšeno dne: 2017-07-31 00:00:00
  • Bude sňato dne: 2017-08-15 00:00:00
  • Autor: Zdeněk Lakatoš

Město Abertamy
Farní 2, 362 35 Abertamy
IČO: 00 254 398
Číslo účtu: 803811309/0800

+420 353 892 333
+420 353 892 955
+420 724 977 176
obecabertamy@volny.cz